Nyheter

05.02.2021

Mandag 15. februar 2021 skal Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag ha møte med representanter for byutviklingskomiteen i Tromsø kommune.
Vi ønsker at det ikke bare er stemmene til oss i utviklingslaget som blir hørt og ønsker derfor tilbakemelding fra dere som bor her i distriktet (eller ønsker å flytte hit) om hva som er viktigst å prioritere for videre utvikling, bolyst og trivsel.
Send innspill på e-post til styret@trondjord.com eller ta kontakt med en av oss som sitter i styret for Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag. Vi må ha tilbakemelding senest 14. februar for å kunne videreformidle på møtet 15. februar.
Her er informasjonen vi har fått fra kommunen i forkant av møtet:
«I forbindelse med revisjonen av kystsoneplanen for Tromsø-regionen, gjennomføres møter med utviklingslagene.
Noen møter er gjennomført før nyttår 2020, og for resten vil vi fortsette i januar – februar 2021.
På møtene presenteres både arbeidet med kystsoneplanen, status for kommuneplanens arealdel (som skal revideres) og kommunestyrets bestilling av en distriktsstrategi.
Til bruk i planleggingen er det laget et utkast til kunnskapsgrunnlag med statistikk om distriktene. Vi ønsker å utvide denne med lokal kunnskap og håper derfor at utviklingslagene kan gi tilbakemeldinger på de vedlagte spørsmålene.
Det er fint om det fremkommer hva som er viktigst å prioritere for videre utvikling, bolyst og trivsel i de ulike områdene.
Kartleggingen skal brukes i det videre arbeid med distriktsstrategien.»

ÅRSMØTE 2020 UTSETTES

På grunn av restriksjonene knyttet til Covid-19, der det for tiden ikke er lov til å samle mer enn 10 personer på offentlige arrangementer, utsettes årsmøte til mars 2021. Dato kommer. Innkalling kommer i posten + legges ut her.


05.06.2020

På grunn av koronasituasjonen har Idedugnaden som skulle gjennomføres i mars blitt utsatt. Vi satser på at tiltakene mykes opp slik at vi får gjennomført til høsten. Planen er å få til et arrangement i løpet av oktober. Har dere innspill eller ideer kan dere gjerne sende de til styret@trondjord.com, eller slå av en prat med oss i styret:)

Vi hadde også planer om å gjennomføre båtførerkurs i løpet av våren 2020, men på grunn av korona ble det ikke gjennomført. Pr nå er det flere kursholdere som avholder nettkurs og vi ser derfor ikke behovet for å gjennomføre dette kurset, men oppfordrer heller folk til å melde seg på nettløsningene.

Vi kommer med mer info om aktiviteter over sommeren

Hilsen styret


RYDDEAKSJON TIRSDAG 16. JUNI
Bli med og rydd i ditt nærområde: I fjæra, langs veien og i marka.
Vi gjennomfører den årlige ryddedugnaden tirsdag 16. juni.

Vi har delt inn bygda i roder. Du får avfallssekker for de forskjellige rodene hos følgende personer:
Fra Kvaløyvågen til Hans Jørgen Frank Arne Hansen
Fra Hans Jørgen til Bygdehuset Line Holien
Fra Bygdehuset til Trondjord-Krysset Mathilde H Dahl
Fra Trondjord til Risvik Marika Ljetoff
Fra Risvik til Rakfjord Håvard Hauglann

Sekkene plasseres på nordsiden av branngarasjen.
Renovasjonen henter sekkene når vi er ferdig med aksjonen.

Følgende avfall må ikke legges i sekkene, og er svært viktig.
– Farlig avfall /spesialavfall (spillolje, malingsrester, bilbatteri og lignende.
– Eternitt, bildekk, asbest og annet miljøfarlig avfall
Dersom vi finner større ting som elektronisk avfall og JERN, så må vi gjøre spesiell avtale med renovasjonen om henting.

Kaffe/Brus og noe å bite i på bygdehuset Tirsdag 16. juni kl. 19.00.

På forhånd takk for innsatsen!

Trondjord-Kvaløyvåg Utviklingslag


16. mai 2019
Her kommer det fortløpende nyheter om ulike ting og hendelser fra Trondjord, Kvaløyvågen og andre nærliggende steder.


16. mai 2019
Dette er Nyhetsiden til utviklingslaget