Nyheter

Dugnad Pust og Pes

Internatet på Trondjord har det værhardt, så nå trengs det å byttes kledning og vinduer på veggene mot nordvest. Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag arrangerer derfor dugnad for å få dette gjort!

I etterkant arrangerer vi et arrangement på Pust og Pes med personlig trener for de som deltar på dugnaden, i tillegg til at alle som deltar seks timer eller mer er med i trekningen av to Seinsommer-billetter!

For å sikre at vi får nok arbeidskraft, må du melde deg på hvis du har anledning til å være med. Ikke tenk at du ikke kan bidra med noe, her trenger vi alle hender vi kan få, og vi har mange ulike oppgaver 😊 Meld deg på her: https://forms.gle/UXbY373RK76z35aC7. Eller send melding/ring til Karoline på 99356780. Påmeldingsfrist er 20.april.

Det blir i hovedsak dugnad alle hverdager kl. 18-21 og helgedager kl. 10-16 i perioden 27.april-2.juni, unntatt helligdager og langhelger. Det kan også settes opp flere tidspunkt etter behov og ønsker. For å se en oppdatert oversikt over hvilke tidspunkt det gjennomføres dugnad og hvor mange påmeldte det er på de ulike tidspunktene, kan du sjekke ut linken https://docs.google.com/…/1uAEnwxHmLaAp4…/edit… eller kontakte Karoline.

Håper vi ses! 🥳

25.01.2023

Som vanlig blir det felles årsmøte for utviklingslaget og bygdelaget. Møtet finner sted søndag 19. desember kl 17 i kjelleren på bygdehuset.

30.10.2022

Møte med kommunedirektøren

20. september kom kommunedirektør Stig Tore Johnsen utover til Kvaløyvågen og hadde et 2 timers møte med utviklingslaget for å høre hva som er viktig for oss. Han har hatt en runde hos alle utviklingslagene i Tromsø kommune for å få innsyn i behovene til oss som bor i distrikts-Tromsø. Presentasjonen fra utviklingslaget finner du under møtedokumenter.

Møte med politikere og naboer om reiselivsanlegg i Vågbotten

28. august arrangerte utviklingslaget informasjonsmøte om situasjonen rundt utbygging av reiselivsanlegg inne i Vågbotten, hvor vi inviterte politikerne i kommunestyret, naboer og Eivind Elvestad for få fram bygdas syn på saken. Politikere fra mange av partiene stilte opp og vi fikk gehør for vårt syn på saken. Utbygger fikk likevel flertall i kommunestyret 31. august på å endre hytter om fra tvungen til frivillig utleie, men avgjørelsen ble klaget på både fra MDG, By- og land og Rødt, Naturvernforbundet og utviklingslaget, og klagene skal behandles på kommunestyremøte i november. Her ser dere Nordlys sin dekning av saken:

https://www.nordlys.no/vil-stoppe-private-hytter-i-strandsonen-angrer-pa-at-vi-var-positive/s/5-34-1666002

https://www.nordlys.no/far-ny-vurdering-av-hytter-en-stor-mulighet/s/5-34-1678361

22.03.2022

Tomter til salgs! Reguleringsplanen er godkjent og endelig er det tomter til salgs i Kvaløyvågen. Her finner du annonse for de 10 tomtene som er lagt ut i Vågbotten: https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=252153920. I tillegg er det også ei tomt til som er lagt ut: https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=241461530

02.02.2022

Søndag 27.02.20222 blir det felles årsmøte for Utviklingslaget og bygdelaget på bygdehuset kl 17. Håper mange tar turen! Her finner dere fullstendig innkalling med saksliste: Innkalling til årsmøte 27.02.22

17.10.2021

Takk til alle som deltok på idedugnaden! Omtrent 30 personer i alderen 5-71 år delte ivrig og engasjert tanker og ideer som kan skape mer aktivitet i bygda. Det kom fram masse gode ideer og vi i utviklingslaget skal gå gjennom alle og se hvordan det kan jobbes videre med! Her er det som kom fram under idemyldringa. Flere av ideene ble deretter jobbet videre med, og den oversikten kommer senere.

Gruppe A sine ideer
Gruppe B sine ideer
Gruppe C sine ideer
Gruppe D sine ideer
Gruppe E sine ideer
De yngste tegnet noen av sine ideer

04.10.2021

IDEDUGNAD

Søndag 17. oktober arrangerer utviklingslaget idedugnad. Vi håper at så mange som mulig kommer og deler ideer og tanker om hva de kan tenke seg av aktiviteter i bygda. Både store og små er velkomne. Arrangementet avsluttes med middag. Husk å meld dere på innen 10. oktober, slik at vi får beregnet nok mat:)

12.06.2021

I desember 2019 fikk utviklingslaget midler til å bygge klopp over Skulsfjordmyra. Lørdag 12. juni 2021 ble arbeidet ferdigstilt og man kan nå gå tørrskodd til Skulsfjordvannet og Skulsfjorden. Takk til alle som bidro i «dritværet». Kloppen ble kjempebra og er allerede mye brukt.

05.06.2021

Ryddeaksjon ble gjennomført med godt oppmøte og i strålende vær. Etter rydding ble det grilling av pølser ved branngarasjen. Takk til alle som bidro!

14.04.2021

Alle årsmøtedokumenter inkludert referat fra møtet  er nå lagt ut her og sendt inn til hovedstyret. Takk for innspill fra de som sendte oss det. Det nye styret har sitt første styremøte mandag 19.04.21

08.04.2021

På grunn av  de pågående smitteverntiltakene gjennomføres ikke årsmøte på ordinært vis søndag 11.04.2021. I stedet legges årsmøtedokumentene ut her på hjemmesiden slik at alle har mulighet til å lese dem. Har du innspill eller spørsmål til årsberetning 2020, handlingsplan 2021, regnskap 2020, budsjett 2021 eller valg av styremedlemmer så kan du enten sende disse til styret på e-post styret@trondjord.com eller ringe leder Kurt Holien på tlf 97669343 før søndag 11.04.21 kl 17. Styret i utviklingslaget kommer til å ha et møte søndag 11.04.2021 kl 17 for å gå gjennom årsmøtedokumentene og eventuelle innspill og spørsmål. Alle innspill og spørsmål, samt svar på disse vil referatføres og legges ut på hjemmesiden i etterkant av møtet på søndag.

19.03.21

Årsmøte er på grunn av smittesituasjonen utsatt til søndag 11.04.21. Samme tid, sted og agenda.

05.02.2021

Mandag 15. februar 2021 skal Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag ha møte med representanter for byutviklingskomiteen i Tromsø kommune.
 
Vi ønsker at det ikke bare er stemmene til oss i utviklingslaget som blir hørt og ønsker derfor tilbakemelding fra dere som bor her i distriktet (eller ønsker å flytte hit) om hva som er viktigst å prioritere for videre utvikling, bolyst og trivsel.
 
Send innspill på e-post til styret@trondjord.com eller ta kontakt med en av oss som sitter i styret for Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag. Vi må ha tilbakemelding senest 14. februar for å kunne videreformidle på møtet 15. februar.
 
Her er informasjonen vi har fått fra kommunen i forkant av møtet:
«I forbindelse med revisjonen av kystsoneplanen for Tromsø-regionen, gjennomføres møter med utviklingslagene.
Noen møter er gjennomført før nyttår 2020, og for resten vil vi fortsette i januar – februar 2021.
På møtene presenteres både arbeidet med kystsoneplanen, status for kommuneplanens arealdel (som skal revideres) og kommunestyrets bestilling av en distriktsstrategi.
Til bruk i planleggingen er det laget et utkast til kunnskapsgrunnlag med statistikk om distriktene. Vi ønsker å utvide denne med lokal kunnskap og håper derfor at utviklingslagene kan gi tilbakemeldinger på de vedlagte spørsmålene.
Det er fint om det fremkommer hva som er viktigst å prioritere for videre utvikling, bolyst og trivsel i de ulike områdene.
Kartleggingen skal brukes i det videre arbeid med distriktsstrategien.»

ÅRSMØTE 2020 UTSETTES

Dato for årsmøtet er satt til søndag 21.03.21 kl 19 på bygdehuset. Se innlegg «Årsmøte 2020» for innkalling/mer info. På grunn av restriksjonene knyttet til Covid-19, der det for tiden ikke er lov til å samle mer enn 10 personer på offentlige arrangementer, utsettes årsmøte til mars 2021. Dato kommer. Innkalling kommer i posten + legges ut her.


05.06.2020

På grunn av koronasituasjonen har Idedugnaden som skulle gjennomføres i mars blitt utsatt. Vi satser på at tiltakene mykes opp slik at vi får gjennomført til høsten. Planen er å få til et arrangement i løpet av oktober. Har dere innspill eller ideer kan dere gjerne sende de til styret@trondjord.com, eller slå av en prat med oss i styret:)

Vi hadde også planer om å gjennomføre båtførerkurs i løpet av våren 2020, men på grunn av korona ble det ikke gjennomført. Pr nå er det flere kursholdere som avholder nettkurs og vi ser derfor ikke behovet for å gjennomføre dette kurset, men oppfordrer heller folk til å melde seg på nettløsningene.

Vi kommer med mer info om aktiviteter over sommeren

Hilsen styret


RYDDEAKSJON TIRSDAG 16. JUNI
Bli med og rydd i ditt nærområde: I fjæra, langs veien og i marka.
Vi gjennomfører den årlige ryddedugnaden tirsdag 16. juni.

Vi har delt inn bygda i roder. Du får avfallssekker for de forskjellige rodene hos følgende personer:
Fra Kvaløyvågen til Hans Jørgen Frank Arne Hansen
Fra Hans Jørgen til Bygdehuset Line Holien
Fra Bygdehuset til Trondjord-Krysset Mathilde H Dahl
Fra Trondjord til Risvik Marika Ljetoff
Fra Risvik til Rakfjord Håvard Hauglann

Sekkene plasseres på nordsiden av branngarasjen.
Renovasjonen henter sekkene når vi er ferdig med aksjonen.

Følgende avfall må ikke legges i sekkene, og er svært viktig.
– Farlig avfall /spesialavfall (spillolje, malingsrester, bilbatteri og lignende.
– Eternitt, bildekk, asbest og annet miljøfarlig avfall
Dersom vi finner større ting som elektronisk avfall og JERN, så må vi gjøre spesiell avtale med renovasjonen om henting.

Kaffe/Brus og noe å bite i på bygdehuset Tirsdag 16. juni kl. 19.00.

På forhånd takk for innsatsen!

Trondjord-Kvaløyvåg Utviklingslag


16. mai 2019
Her kommer det fortløpende nyheter om ulike ting og hendelser fra Trondjord, Kvaløyvågen og andre nærliggende steder.


16. mai 2019
Dette er Nyhetsiden til utviklingslaget