Trondjord og Kvaløyvågen ligger ytterst i Kvalsund nord på Kvaløya. Avstanden til Tromsø sentrum er ca 35 km. Hovednæringene er fiske/fiskemottak, oppdrett, jordbruk og turisme. I Trondjord skolekrets bor det omtrent 500 personer, hvor i overkant 300 bor i området Kvaløyvåg, Trondjord, Risvika og Rakfjord. Vi er ei levende bygd med forholdsvis ung befolkning, en stor andel barnefamilier og et aktivt organisasjonsliv og næringsliv.

Bygda kan skilte med både barnehage, skole og nærbutikk, i tillegg til flere lokale arbeidsplasser og flere lag og foreninger. Mer om disse tingene kan du lese under fanene «næringsliv» og «lag og foreninger».

Denne hjemmesiden driftes av Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag. Utviklingslaget er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening som skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygda. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i styret. Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne vedtekter.

Målet med hjemmesiden trondjord.com er å samle informasjon om bygda og om arbeidet utviklingslaget gjør. Vi blir svært takknemlige for bidrag i form av bilder, historisk info og aktuelle aktiviteter og informasjon!

Med hilsen Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag