Lag og foreninger


Bygdelaget Vårsol

Lokalt bygdelag som drifter bygdehuset i Kvaløyvågen. Mere informasjon på bygdelaget sin facebook sider

Oss i Kvalsundet

Er et samarbeid mellom Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag og Søndre Ringvassøy utviklingslag for å spre informasjon om hva som skjer i området. Vi er på facebook

Kvaløyvågen Båtforening

Les mere på nettsiden til båtforeningen, http://www.kvaloyvagen.no/

Gåsvær kirkeforening

Foreningen som ble stiftet i 1931  ivaretar drift og vedlikehold av Gåsvær kapell som ble satt opp i 1941. Det arrangeres flere gudstjenester i kirken årlig samt bryllup, konfirmasjon, dåp og bisettelser.

Nåværende leder for kirkeforeningen er Jan Steinar Johansen.

Trondjord skole og barnehage

Les mere på nettsiden til Kvalsundskolen

Kvaløya Nordre Grunneiarlag

Les mere på nettsiden, kng.no