Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag:

Leder: Kurt Holien  tlf. 97669343

Nestleder: Mathilde Hestvik Dahl
Sekretær: Marika Ljetoff
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Ørjan Pettersen, Håvard Hauglann

  1. vara: Glenn-Stian Hansen (møterett)
  2. vara: Morten Antonsen

Kontaktinfo: styret@trondjord.com