Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag:

Leder: Ørjan Pettersen  tlf. 48039241

Nestleder: Mathilde Hestvik Dahl
Sekretær: Marika Ljetoff
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Glenn-Stian Hansen, Håvard Hauglann

  1. vara: Kristoffer Kvernenes (møterett)
  2. vara: Morten Antonsen

Kontaktinfo: styret@trondjord.com