Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag fra 11.04.2021:

Leder: Kurt Holien  tlf. 97669343

Nestleder: Mathilde Hestvik Dahl
Sekretær: Werner Lind
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Ørjan Pettersen, Håvard Hauglann

  1. vara: Karoline Ingebrigtsen

Kontaktinfo: styret@trondjord.com