Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag:

Leder: Kurt Holien  tlf 97669343

Nestleder: Ørjan Pettersen
Sekretær: Mathilde Hestvik Dahl
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Per Gunnar Pettersen, Stein Are Hansen

  1. vara: Jørn Kjetil Rotnes (møterett)
  2. vara: Eivind Elvestad

Kontaktinfo: styret@trondjord.com