Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag fra 19.03.2023:

Leder: Karoline Ingebrigtsen  tlf. 993 56 780

Nestleder: Mathilde Hestvik Dahl
Sekretær: Henning Kristiansen
Styremedlemmer: Marius Heimkjær, Håvard Hauglann, Jill-Heidi Antonsen

  1. vara: Karoline Stenersen Helgesen

Kontaktinfo: styret@trondjord.com