Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag består for tiden av:

Leder: Mathilde Hestvik Dahl  tlf 976 93 007

Nestleder: Kurt Holien
Sekretær: Tonje Jensen
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Per Gunnar Pettersen, Stein Are Hansen

  1. vara: Jørn Kjetil Rotnes (møterett)
  2. vara: Sissel Solbakken

Kontaktinfo: styret@trondjord.com