Styret

Styret i Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag fra 19.03.2023:

Leder: Karoline Ingebrigtsen  tlf. 993 56 780

Nestleder: Mathilde Hestvik Dahl
Sekretær: Henning Kristiansen
Kasserer: Frank Arne Hansen
Styremedlemmer: Marius Heimkjær, Håvard Hauglann

  1. vara: Dan-Philip Simonsen
  2. vara: Jill-Heidi Antonsen

Kontaktinfo: styret@trondjord.com