Høringssvar om ny skolestruktur i Tromsø kommune

Tromsø kommune har lagt ut prinsippsak om ny skolestruktur i Tromsø kommune til høring. Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag har gitt høringssvar sammen med Søndre Ringvassøy utviklingslag, Oldervik utviklingslag og Skittenelv utviklingslag. Høringssvaret kan dere lese under. Saken og alle saksdokumenter finnes i Tromsø kommune sin postjournal.